karnataka Me Corona virus ki wajah se band rahenge sabhi primary School

karnataka Sarkar ka Adesh alga adesh ane tak rahenge sare Primary School Band. karnataka Sarkar ne…